!

Stersaffier cabochon zwart ovaal 6x8 mm

Stersaffier cabochon zwart ovaal 8x10 mm

Stersaffier cabochon zwart ovaal 10x12 mm

Sterdiopsiet cabochon rond 11 mm

Sterdiopsiet cabochon ovaal 12x16 mm